Duplicitní tržba
Chyba se projevovala pouze za určitých podmínek:
Popis:

Mějme dvě kasy. Kasa1 a Kasa2, kde Kasa1 je server pro Kasa2.

Kasa1, co by server, obstarává veškerou komunikaci s eet.

Kasa2 prodá a nedostane včas odpověď od eet serveru - vytiskne "dlouhý kód" (pkp), ale zpráva na server dorazila (a je evidována s prvni_zaslani=1).

Po nějaké době Kasa1 zkouší znovu odeslat účtenku z Kasy2, ale chybně vyplní id_pokl svým vlastním id. (je vyplněno prvni_zaslani=0).

Server eet neidentifikuje druhou zprávu jako duplicitu a tak vlastně dojde ke zdvojení tržby.

Oprava:
10.10.2018
V následujícím příkladu je RESTAURACE server, STANEK je klient. Ukázka chybných dat