Zaokrouhlení dph v eet
Chyba se projevovala až do verze 2-843.
Popis:

Kasa nezaokrouhlila základ daně. Při následném výpočtu daně mohlo dojít k situaci, kdy po finálním zaokrouhlení zaklad+dan != cena_s_dani. Maximální možný rozdíl je 0.01 Kč.